miércoles, 19 de enero de 2011

URXENTE!!! axuda para o refuxio esperanza animal
Amigos de milord info@amigosdemilord.com
Palencia

Máis de 160 cans e 60 gatos necesitan axuda aconómica para construírlles gaiolas, mercar tellados, radiadores, mantas, para poder protexer do frío intenso ós máis de 200 animais do Refugio Esperanza Animal , é moi urxente.

Coas imaxes, sobran as palabras...

__________________________________________________________________


Mas de 160 perros y 60 gatos necesitan ayuda económica para construirles jaulas, comprar tejados, radiadores, mantas, para poder proteger del frío intenso a los mas de 200 animales del Refugio Esperanza Animal, es muy urgente.

Con las imagenes sobran las palabras...

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Plus de 160 chiens et une soixantaine de chats ont besoin d'être aidés. Il faut leur construire des chenils, acheter des toitures, des radiateurs, des couvertures pour les protéger du froid intense. Il faut aider le Refugio Esperanza Animal, c'est très urgent.

Les images parlent d'elles-mêmes ....

_____________________________________________________________________________________________________________________________

More than 160 dogs and 60 cats need economical help to construct cages, buy roofs, heating, covers, to be able to protect them from the strong frost. More than 200 animals in the shelter Esperanza Animal need urgent help.

These pictures say more than words…

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mehr als 160 Hunde und 60 Katzen brauchen finanzielle Unterstützung um Käfige und Dächer zu bauen, Heizung zu installieren, Decken zu kaufen, etc. um sie vor dem strengen Frost zu schützen. Mehr als 200 Tiere in dem Esperanza Animal Tierheim brauchen dringend Hilfe.

Diese Bilder sagen mehr als Worte…

Federación de Asociaciones Esperanza Animal.

2100 1414 80 0200062721. La Caixa

IBAN: ES56 2100 1414 8002 0006 2721

BIC/ Codigo SWIFT: CAIXESBBXXX

www.esperanzanimal.org

Telefono: 630 90 15 49.

Palencia

Amigos de milord info@amigosdemilord.com

No hay comentarios: