domingo, 20 de febrero de 2011

RECORDAMOS: campaña de adopción e prevención dos abandonos do refuxio de bando!!! remata o 26 febreiro -

ola, a campaña está a piques de rematar, o 26 de febreiro. co cal se fará unha saída á caseta de enriba da praza de galicia.

día da adopción 26 de febreiro 2011

26 de febreiro - día da adopción

praza de galicia - antiga caseta de información - de 11:00 a 19:00 h

CAMPAÑA do refuxio de bando

páxina do refuxio de bando
http://www.refuxio.org/actividades.htm

entrada anterios de ollo
http://perrosadopcion.blogspot.com/2011/01/campana-de-adopcion-do-refuxio-de-bando.html

foto miguel muñiz do día a día da campaña, a campaña na rúa

A Fundación Refuxio de Animais, sita en Zarramacedo, Bando, no Concello de Santiago de Compostela é unha entidade sen ánimo de lucro presidida polo alcalde do concello de Santiago de Compostela e financiada polos concellos que conforman o Padroado: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Vedra. Funciona como Centro de Acollida Municipal para estes concellos.Obxectivos da campaña • Sensibilizar á cidadanía sobre a problemática real que representa o incremento de animais abandonados nesta zona, e polo tanto reforzar a idea do NON abandono.

 • Concienciar da axuda que esta cidadanía pode prestar para dar solución a este problema a través da adopción de animais.

 • Fomentar o cambio de actitude con respecto á compra de animais, intentando que se valore como unha acción máis positiva a adopción.

 • Reforzar o uso e a implantación do microchip identificador.

Mensaxes da campaña


As mensaxes da campaña están baseadas nos obxectivos da mesma: • Aforro de cartos! Están a evitar a compra do animal.

 • Os animais adoptados son moito máis agradecidos. Nunca olvidan!!!

 • Entrega do animal en condicións óptimas: microchip, vacinación,esterilización! Ademáis, a un prezo inferior que se o fixera o propietario de forma externa ao Refuxio.

 • A mensaxe que transmite a adopción axuda aos pais a educar aos nenos na responsabilidade e nos valores.

 • O gran sufrimento que comporta o abandono, ademáis das sancións coas que está castigado.

A comunicación da campaña configúrase do seguinte modo: • Campaña informativa da problemática actual: Adopción; Abandono; Tenencia responsable; Outros temas

 • Campaña de concienciación e sensibilización para promover a adopción animal.

 • Campaña de implantación do microchip identificador

A campaña compleméntase cunha serie de accións de carácter formativo e informativo: • Tour guiado polo refuxio para os medios xeralistas. Posibilidade de que coñezan de primeira man as instalacións do centro.

 • Charlas nas escolas/institutos.

 • Charlas nos centros de día para maiores.

 • Difusión folleto informativo.

 • Difusión pegatina co logotipo da campaña.

 • Creación dun día específico da Adopción Animal

fotos miguel muñiz

PARA DESCARGAR A PRESENTACIÓN DA CAMPAÑA:

http://www.refuxio.org/actividades/campana_refuxio_2011.pdf

o resto na entrada anterior
http://perrosadopcion.blogspot.com/2011/01/campana-de-adopcion-do-refuxio-de-bando.html

No hay comentarios: